Ruta de navegació

Actualitat

null Mites i realitats sobre la lactància materna

Actualitat
04/08/2023
Mites i realitats sobre la lactància materna

En el marc de la Setmana de la Lactància materna (1-7 d’agost) volem recordar que, segons l’OMS, la lactància materna és el millor aliment per als nounats i se’n recomana l’exclusivitat durant els primers 6 mesos. Per tal de conscienciar i fomentar-la, a continuació desmuntem 12 mites molt estesos 

Són molts els mites existents envers la lactància materna. A continuació hem fet un petit resum dels més estesos i dels que més útil pot ser revelar-ne la realitat. I tu, havies pensat que algun d’aquests mites era una realitat? 

1.    La lactància materna és fàcil. Mite o Realitat? MITE! 
Si bé és cert que els infants neixen amb el reflex de succió, quasi totes les mares precisen de suport pràctic per posicionar al seu nadó per tal d’assegurar que aquest estigui correctament agafat al pit. Ser constants amb la tècnica durant els primers dies és clau per l’èxit en la lactància. Es requereix doncs pràctica, temps, espais i suport de tots el àmbits: familiar, sanitari i laboral.

2.    Donar el pit fa mal i és inevitable. Mite o Realitat? MITE! 
El dolor durant la lactància NO és normal, no s’ha de fer durícia a la pell ni acostumar-se al dolor. El dolor és un signe d’alarma que ens avisa de que alguna cosa no està bé i és també una de les primeres causes d’abandonament de l’alletament. Davant la presència de dolor es requereix una correcta valoració per part de professionals formats i preparats per a superar les dificultats. 

3.    Les ferides dels mugrons es curen amb cremes, calostre o oli d’oliva. Mite o Realitat? MITE! 
Hem d’entendre les clivelles com el que son, ferides per fricció, i aquestes han de curar-se en un primer moment amb el desinfectant universal, l’aigua i el sabó. És molt important també entendre que davant una ferida s’ha de realitzar també una correcta valoració de la tècnica de lactància i assegurar un bon suport en tots els nivells.

4.    Moltes dones no poden produir suficient llet. Mite o Realitat? MITE! 
Si bé és cert que s’ha d’individualitzar cada cas, quasi totes les mares produiran la quantitat de llet necessària per alimentar als seus nadons. La producció depèn en gran part de la succió que realitza l’infant, de la capacitat d’aquest per acoblar-se correctament i realitzar una bona transferència, així com de la freqüència de preses.  Les hormones com la oxitocina juguen un altre paper clau en aquest aspecte. De nou, l’acompanyament i un ambient tranquil i segur que cobreixi les necessitats bàsiques de la mare afavoreix l’adequat flux hormonal que la dona necessita.

5.    S’ha d’alletar de manera regular cada 2-3 hores durant 10-15 minuts de cada pit. Mite o Realitat? MITE! 
Idealment la lactància ha de realitzar-se sense restriccions, responent a les necessitats i demandes dels infants. Els primers dies de vida i per tal de que això es compleixi, mare i nadó han de mantenir-se propers, ja que s’espera que el bebè realitzi entre 8 i 12 preses diàries amb una freqüència variable en funció del moment del dia i les necessitats d’aquest.  

6.    No pots prendre cap medicació si estàs donant el pit, tots els medicaments són incompatibles amb la lactància. Mite o Realitat? MITE! 
Avui dia sabem que quasi tota la medicació és compatible amb la lactància materna però encara existeix molta desinformació al respecte. És important però que abans de prendre qualsevol medicació aquesta sigui receptada per un metge, ja que sempre poden existir algunes opcions més segures i estudiades que altres. La web e-lactancia.org pot resultar molt útil per consultar la compatibilitat de la lactància amb medicaments, plantes, tòxics i malalties.

7.    La lactància s’ha de suspendre si la mare té els pits petits perquè no produirà suficient llet. Mite o Realitat? MITE! 
La mida dels pits no influeix en la producció de llet materna, els pits de cada dona són únics però en general el teixit glandular que produeix llet és quasi el mateix en totes. De nou la tècnica de lactància i la succió del nadó és clau per garantir la adequada producció de llet. Tanmateix, avui dia sabem que els implants o les cirurgies de mama (a no ser que prèviament no es disposés de suficient teixit glandular) no comprometen la producció de llet, especialment si les incisions s’han realitzat dins del parènquima mamari i s’han col·locat els implants sota els pectorals.

8.    El calostre no alimenta i no s’ha de donar perquè és llet bruta. Mite o Realitat? MITE! El calostre és igualment llet materna i és com anomenem la primera llet que observem immediatament després del part. Sol ser més groc i el seu valor nutricional difereix de la llet madura, presenta una alta quantitat d’immunoglobulines i és suficient per cobrir les necessitats dels nadons durant els primers dies de vida.  

9.    La llet materna no conté suficient ferro per garantir el requeriment nutricional dels infants durant els primers 6 mesos de vida. Mite o Realitat? MITE! 
En els primers mesos de vida, la principal font de ferro que permet satisfer les necessitats del lactant és el pinçament òptim del cordó umbilical. El ferro fetal s’emmagatzema durant la gestació i és alliberat per l’hemoglobina fetal durant les primeres setmanes de vida. Per altra banda, tot i que el contingut en ferro de la llet materna no sigui alt, la seva absorció és més eficient degut a una major bio-disponibilitat.  

10.    La llet de fórmula és igual que la llet materna. Mite o Realitat? MITE! 
La llet materna sempre serà superior a la de fórmula donat que aquesta última li manquen propietats nutricionals i immunològiques. A més la llet de fórmula pot comportar riscos que la lactància materna no, com per exemple la presencia de bactèries contaminants.

11.    No has de donar el pit si estàs malalta.  S’ha de suspendre la lactància materna si l’infant està malalt o té diarrea. Mite o Realitat? MITE! 
Dependrà del tipus de malaltia, però generalment les mares poden seguir alletant als seus fills tot i estar malaltes. Han d’assegurar-se que reben el tractament adequat i descansar, menjar i hidratar-se. En molts casos les mares a través de la llet passaran els anticossos que hagin creat arrel de la malaltia protegint així als seus infants i ajudant-los a crear els seus propis anticossos. Pel que fa als nadons també és un MITE! Si el nadó està malalt o té diarrees és molt important mantenir la lactància materna ja que les seves propietats el protegeixen i l’ajuden en la seva recuperació.

12.    La única manera de suspendre la LM és prenent un fàrmac que la inhibeixi. Mite o Realitat? MITE! 
La decisió d'alletar o no correspon de manera exclusiva a la mare. El professional sanitari té l’obligació d'oferir informació clara i exhaustiva dels riscos de no alletar per a la salut d’ambdós. Aquesta informació també ha de comprendre els possibles efectes secundaris de la medicació per inhibir la lactància. En el cas de que la mare decideixi no iniciar la lactància després del part, pot ser eficaç l'administració d’un fàrmac anomenat cabergolina. Aquest disminueix la producció de prolactina, de tal manera que aquest tractament és eficaç just en el moment inicial de la lactància. Després de la fase d'instauració (passades les primeres setmanes), aquesta medicació és gairebé sempre totalment ineficaç per tallar la producció de llet. Si passada la fase d'instauració de la lactància la mare decideix interrompre-la, és preferible que recorri a mitjans no farmacològics i progressius de disminució de la producció de llet.