Ruta de navegació

Actualitat

null Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals, per l'avenç tecnològic en salut

Actualitat
24/04/2024
Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals, per l'avenç tecnològic en salut

El Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals esdevé l’enllaç estratègic en la col·laboració publicoprivada entre experts en salut digital i proveïdors tecnològics a Sant Pau oferint suport en el desenvolupament de tecnologies digitals sanitàries, assegurant viabilitat, seguretat i eficàcia, amb la participació de professionals, pacients i usuaris.

El Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals sorgeix com a resposta a la necessitat de generar evidència científica sobre tecnologia digital en el sector sanitari, promocionant així la transferència de tecnologia de qualitat en l'àmbit hospitalari i sanitari. A través de serveis de validació clínica àgils i rigorosos, el centre impulsa el progrés tecnològic i digital en el sector sanitari, promocionant solucions innovadores validades que milloren la qualitat de l'atenció i l'experiència del pacient. L’Hospital de Sant Pau està implantant noves línies de treball per la transformació digital que estan fomentant un canvi cultural profund amb la implicació d'equips interdisciplinaris.

video-playback-is-disabled-during-edit-mode

 

Com impacta la Salut Digital en l’entorn sanitari?

Actualment , el Centre acompanya 39 projectes de recerca en Salut Digital liderats per professionals de Sant Pau que abasten una àmplia gamma d'àrees clíniques. Des de programes de telemedicina que ajuden a controlar i monitoritzar als pacients de diverses patologies o a reduir el volum assistencial, fins a plataformes de coordinació interterritorial. Aquestes iniciatives estan transformant l'atenció mèdica en diversos àmbits: reduir urgències, hospitalitzacions i millorar l'experiència del pacient, entre d’altres.

Gràcies a l’aposta del Sant Pau Campus Salut Barcelona per a la construcció del Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals i gràcies també a les col·laboracions publico-privades, s’estan implantant noves línies de treball en l’entorn digital, fomentant el canvi cultural amb la implicació d’equips interdisciplinaris.

Exemples notables inclouen la telerehabilitació de malalties respiratòries com el EMPOC, el diagnòstic  remot de biomarcadors en patologies dèrmiques i la incorporació de la realitat virtual en la salut mental.

A més, el Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals ha col·laborat estretament amb la Fundació Privada de Sant Pau per impulsar projectes innovadors liderats pels professionals de l’Hospital, desenvolupant una convocatòria d’ajuts per a la promoció de projectes innovadors de validació clínica de solucions digitals, posicionant-se com un enllaç estratègic en el camí a la transformació.

Cicle d'Innovació en Salut Digital

Treballen amb projectes que abasten tot el cicle d'innovació, des de la idea inicial fins a la validació final. Aquesta aproximació integral els permet comprendre com les solucions digitals poden millorar l'atenció clínica-assistencial i l'experiència del pacient en un entorn real, assegurant que siguin de qualitat, segures i efectives per a la seva implementació en la pràctica clínica.

Quan arriba una sol·licitud de col·laboració al Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals, el seu equip multidisciplinari analitza exhaustivament el producte i els seus requisits tenint en compte totes les etapes potencials del cicle de vida de la tecnologia. Des de la ideació i la cocreació, fins a les proves al seu pilotatge i validació clínica garantint que la tecnologia compleixi amb els estàndards de qualitat i seguretat requerits per a la seva implementació en entorns clínics.

Coneix els serveis que t’ofereix el Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals:

Observatori de tendències per a oportunitats de col·laboració entre el sector privat i les institucions de salut.

Segell estàndard de qualitat Sant Pau Campus Salut Barcelona i estandardització de procediments de validació clínica.

Accés al subcomitè tecnològic del Comité d’Ètica de la Investigació amb medicaments (CEIm) de Sant Pau.

Assessorament personalitzat en l’àmbit de la salut digital i definició de protocols clínics per a la realització d’estudis clínics de validació.

Anàlisi de requisits clínics i metodològics, ètics i legals, i regulació de dispositius mèdics.

Anàlisi de necessitats per a l’adopció en la pràctica clínica de la tecnologia a través de l’optimització de processos i transferència tecnològica.

Anàlisi estadística i producció científica, redacció de protocols clínics amb perspectiva de gènere, comunicació i difusió dels resultats de la validació incorporant la visió de patient advocate i anàlisi dels resultats i un medical writer per la seva difusió científica.

Coordinació d’estudis (CRO) amb study coordinator i metodologies àgils per a la gestió de projectes i validació clínica de tecnologia.

Accés a usuaris, amb possibilitat d'accés en xarxa a centres nacionals i internacionals per a validacions multicèntriques.

Tens una idea innovadora en el camp de la Salut Digital? Fes-la possible!

Tens una idea o una solució digital que vols posar a prova en l'entorn assistencial? T'acompanyem en qualsevol de les fases del cicle d'innovació tecnològica del teu projecte; des del disseny i/o el desenvolupament fins a la validació final.

Garantint la màxima qualitat i seguretat amb el menor temps possible, l’objectiu es impulsar la innovació en l'atenció sanitària i millorar l'experiència tant pels pacients com pels professionals.

 

Fes clic en aquest enllaç per enviar la teva sol·licitud i coneix les millors solucions sobre com poden ajudar-te a aconseguir fer possible la teva iniciativa de la manera més senzilla.

____

En resum, el Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals té un paper fonamental en l'avenç de la Salut Digital, col·laborant estretament amb tots els actors rellevants per garantir solucions digitals d'alta qualitat que contribueixin positivament a la millora de l'assistència sanitària. El seu enfocament centrat en el pacient i el seu compromís amb l'excel·lència asseguren una transformació en l'atenció sanitària per al benefici de professionals i pacients per igual. Troba tota la informació a la pàgina web del Centre

Si vols conèixer més sobre el Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals, com treballa i els seus casos d’èxit, no et perdis aquest webinar: