Ruta de navegació

Actualitat

null Sant Pau pioner en una tecnologia per excloure infart de miocardi i estalviar altres proves diagnostiques

Actualitat
23/02/2017
Sant Pau pioner en una tecnologia per excloure l’infart de miocardi i estalviar altres proves diagnòstiques

Sant Pau és el primer Hospital a nivell mundial que disposa d’una nova tecnologia per la mesura de troponines cardíaques. L’Hospital ha estat escollit per avaluar analítica i clínicament la tecnologia de Single Molecule Counting (Singulex Inc., Alameda, CA) que permet reconèixer molècules individuals de troponina cardíaca.

En l’avaluació participen els Serveis de Bioquímica (Drs. Ordóñez Llanos i García Osuna), Cardiologia (Drs. Alessandro Sionis i Albert Durán) i Urgències (Dr. Aitor Alquézar). L’extraordinària capacitat de la metodologia per detectar mínimes concentracions de troponina cardíaca pot millorar la capacitat d’excloure amb gran rapidesa l’infart de miocardi i/o estalviar la necessitat de proves diagnòstiques, entre d’altres aplicacions.