Ruta de navegació

Actualitat

null Premi per a la Unitat de Genomica de IIB Sant Pau

Actualitat
07/11/2016
Premi per a la Unitat de Genòmica de l’IIB Sant Pau

Els Drs. Soria i Muñoz ha coordinat aquest estudi prospectiu i multicèntric, en el qual ha participat la Unitat d'Hemostàsia i Trombosi del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Dr. J.C. Souto) i 10 Centres del Grup de Treball de Trombosi i Càncer de la SEOM que han reclutat 406 pacients amb diferents tumors (pulmó, esòfag, estómac, pàncrees i còlon), que reben quimioteràpia ambulatòria i que han estat seguits durant divuit mesos.

En aquest estudi s'ha desenvolupat un algoritme que incorpora dades genòmiques i clíniques del pacient per calcular el seu risc de tromboembolisme venós. Els resultats presentats al congrés han demostrat que aquest algoritme de medicina personalitzada detecta al 80 % dels pacients oncològics que patiran una trombosi venosa o embolisme pulmonar després de rebre quimioteràpia. Aquests resultats suposen un gran avanç, ja que els mètodes actuals s'identifiquen, segons l'estudi, només al 17% dels casos (escala predictiva de Khorana).


Identificar els pacients oncològics amb elevat risc de desenvolupar una trombosi venosa és fonamental, ja que es tracta d'una de les principals causes de mort d’aquest col·lectiu i els resultats de l'Estudi Oncothromb aporten una informació clínicament molt valuosa per decidir tromboprofilaxi en aquests pacients.