Ruta de navegació

Actualitat

null El Codi Medicament de Sant Pau entre els projectes que iNexesCSC ha presentat al CatSalut

Actualitat
09/11/2022
El Codi Medicament de Sant Pau, entre els projectes que iNexesCSC ha presentat al CatSalut

El projecte Codi Medicament de Sant Pau ha estat un dels sis projectes innovadors i transformadors per al sistema sanitari que iNexesCSC ha presentat al CatSalut, qui ha donat llum verda. Es preveu que s’iniciïn durant el primer trimestre de 2023 i que la seva implantació sigui fins al 31 de desembre de 2025.

El Codi Medicament, desenvolupat per Sant Pau i el CSC, és un programa territorial de prevenció secundària de problemes de salut derivats de l'ús incorrecte de medicaments o a causa de la seva falta d'utilització quan es requereixen, situacions que poden ser evitables si s'aborden de manera preventiva. Consisteix a detectar les necessitats dels pacients més vulnerables en el triatge del Servei d'Urgències i oferir-los una assistència multidisciplinària que inclou també l'atenció farmacèutica. L'objectiu últim és poder implementar aquests protocols en totes les àrees de salut, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i salut d'aquests pacients. Podeu veure el vídeo a la plataforma Zinkinn.

A través de iNexesCSC s’ha coordinat i donat suport en l’elaboració dels sis projectes col·laboratius, amb un finançament conjunt de 3,75 milions d’euros, que promouran una nova forma de treballar, impulsant l’adopció i l’escalabilitat de la innovació en el sistema de salut.

Els altres cinc projectes presentats al CatSalut per iNexesCSC són:

  • Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, amb 3D Adopt: Implantació de la cirurgia digital i la tecnologia 3D. 
  • Consorci Sanitari del Maresme, amb Implantació d’un protocol d’innovació assistencial pel maneig de disfàgia orofaríngea: Cribratge sistemàtic i massiu de pacients amb Disfàgia orofaríngea i protocol·lització del tractament compensatori.
  • Parc Sanitari Pere Virgili, amb PIONEER (Projecte Innovador orientat a dissenyar l'atenció sociosanitària del futur): Creació d'una caixa d'eines tecnològiques per millorar l'atenció assistencial dels centres sociosanitaris de Catalunya.
  • Parc de Salut Mar, amb Sistemes de Suport a la Decisió federats (fDSS): Creació d'un sistema de suport de decisió (SSD) per millorar la gestió del pacient amb insuficiència cardíaca i el pacient pediàtric amb bronquiolitis.
  • Hospital Clínic de Barcelona, amb Banc de Microbiota de Catalunya: Millorar l'accessibilitat al trasplantament de microbiota fecal

El hub iNexesCSC va ser creat el juliol del 2021 pel CSC amb les entitats i organitzacions sanitàries i socials associades i adherides a través d'un conveni per a la identificació, impuls i adopció de projectes innovadors