null

Publicador de continguts

null ed-Acebes Xenia

Xènia Acebes Roldan
Directora Assistencial

Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona. Va fer el MIR a Bellvitge especialitzant-se en Oftalmologia. Posteriorment va fer el màster d'ESADE "Direcció de Serveis Integrats de Salut" i a la Universitat Oberta de Catalunya va cursar Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes. Es va doctorar per la Universitat de Barcelona el 2010 i més tard va realitzar el Màster en Administració d'Empreses d'ESADE.

Ha estat la directora de l'Àrea Assistencial del Servei Català, fins novembre de 2021, portant a terme tasques de macrogestió des del vessant de l'assegurança de la cobertura de les prestacions incloses en la cartera pública de salut de la Generalitat de Catalunya, així com el disseny i ordenació de processos assistencials amb visió integral, integradora i centrada en el valor, per tal d'incloure estratègies per garantir la qualitat, seguretat i eficàcia en l'ús de medicaments i de la seva prestació farmacèutica. Anteriorment, va ser directora mèdica a l'Hospital de Mollet. El 2018 va iniciar el procés d'unió dels Consorcis Sanitaris de l'Alt Penedès i el Garraf, i com a directora assistencial, va liderar el projecte de planificació de la fusió i integració de serveis clínics.

Va iniciar la seva carrera en la gestió el 2012, primer com a coordinadora mèdica (Direcció d'Operacions Hospitalàries) a l'Hospital Universitari de Bellvitge i després com a sotsdirectora mèdica. Durant aquest temps va desenvolupar la seva tasca com a responsable d'admissió i gestió de pacients responsabilitzant-se en l'admissió d'urgències, planificació de capacitat de llits, programació de cirurgia electiva i la planificació de la consulta externa. Va participar en plans trans i multidisciplinaris per a coordinar i millorar l'accés dels pacients en un hospital terciari coordinant diferents nivells d'atenció, primària i especialitzada.

Més informació