Sant Pau Docent Estades formatives
Sant Pau Docent
Estades formatives

Regulades pel Ministeri (estrangers):

Afecten a especialistes i residents que desenvolupen la seva activitat professional a l’estranger i han de ser autoritzades pel Ministeri de Sanitat Espanyol. Aquesta autorització es concedeix únicament a professionals en actiu i té una durada màxima de sis mesos, prorrogables excepcionalment a sis mesos més. Abans de iniciar qualsevol tràmit contactar amb: estanciasformativas@santpau.cat

 

Altres estades

  • En el cas de metges o altres professions sanitàries diferents a infermeria, l’Hospital recomana que es posin en contacte a traves del correu: docenciamedica@santpau.cat, i l’Hospital els comunicarà si hi ha places disponibles i els tràmits que ha de realitzar.
  • Infermeria: aquelles institucions que estiguin interessades en realitzar estades formatives o visites per a professionals d’infermeria i/o estudiants, s’han de posar en contacte via mail a l’adreça llopez@santpau.cat i els informaran dels tràmits a realitzar.