Entre Mares 2018
Formulari d'inscripció

Aquest formulari és únicament per a la Jornada Entre Mares

Si voleu assistir a la Conferència de la Dra. Catherine Dolto, adreçada a professionals, cal omplir aquest formulari específic que trobareu clicant aquí

*Nom
*Cognoms
*Adreça de correu electrònic
*Codi Postal
*Telèfon
Informació Legal: Al facilitar les vostres dades personals, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FGS) només tracta les dades personals de les persones usuàries que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per la FGS, adreceu una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI, al Servei de Voluntariat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, c/Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 de Barcelona. (Si per qualsevol circumstància no es portés a terme la vostra selecció, l’hospital conservarà la documentació per un període màxim de 3 mesos. Posteriorment es procedirà a la seva destrucció).