Citació telefònica
Citació telefònica

Programació de visites mèdiques: Telèfon: 93 556 57 75

 

Sol·licitud de trucada

Per programar, canviar de data o anul·lar visites o proves, deixeu-nos les vostres dades i us trucarem en un termini màxim de 24 hores (laborables).

Dades personals

*Nom i cognoms:
*Núm. telèfon:
Núm. Història Clínica
*Marqueu el motiu:

INFORMACIÓ: Al facilitar les vostres dades personals, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). La Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau només tracta les dades personals de les persones usuàries que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d'atendre-les correctament. En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancelolació i oposició (drets ARCO) mitjançant una comunicació escrita, a la que heu d'ajuntar una fotocòpia del DNI, adreçada al Servei d'Atenció a l'Usuari, c/ Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 de Barcelona.