Aquest site es veu millor amb un navegador que suporti estàndards web


www.santpau.es - Web de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Informació d'interès

11/03/2009

Sant Pau realitza per primera vegada al món una esplenectomia transvaginal

Un equip de Sant Pau ha realitzat per primer cop al món l’extracció de la melsa d’una pacient a través de la vagina. Una cirurgia pionera que suposaria un nou avenç en la cirurgia endoscòpica assistida a través dels orificis naturals.

Documents adjunts
Icona document adjunt Esplenectomia transvaginal.pdf
Icona document adjunt Recursos grafics.zip