Aquest site es veu millor amb un navegador que suporti estàndards web


www.santpau.es - Web de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Informació d'interès

07/07/2010

L’infart de miocardi es pot diagnosticar més precoçment

Un estudi multicèntric, liderat per Jordi Ordóñez del Servei de Bioquímica i per Miquel Santaló de la Unitat de Semicrítics del Servei d’Urgències, ha demostrat com el nou biomarcador, la troponina T ultrasensible, per al diagnòstic de l’infart de miocardi permet diagnosticar més precoçment un major nombre d’infarts de miocardi.

Aquest estudi és el primer a Espanya que analitza com els nous biomarcadors d’infart de miocardi afectaran el maneig clínic dels pacients amb síndrome coronari agut, un dels diagnòstics més freqüents en els serveis d’Urgències.La troponina T és un component que únicament es troba al teixit cardíac i que només apareix en sang quan es lesiona el cor. Amb mètodes ultrasensibles ara es poden mesurar quantitats molt petites de Troponina T, permetent detectar danys cardíacs (infarts) més petits i més precoçment. L’estudi en el que participen l’Hospital de Sant Pau, com a coordinador, l’Hospital Severo Ochoa de Leganés, l’Hospital Miguel Servet de Saragossa, l’Hospital Clínic de València i l’Hospital Clínic de Màlaga, ha inclòs 360 pacients amb síndrome coronari sense elevació del ST i ha demostrat com la mesura d’un biomarcador cardíac, la troponina T ultrasensible, permet reconèixer més pacients amb infart de miocardi i de manera més precoç. El diagnòstic o l’exclusió de la existència d’infart en aquests pacients, i en conseqüència, la necessitat de tractament específic requereix en l’actualitat períodes llargs d’observació en molts d’aquest pacients. Els resultats de l’estudi demostren com el nou biomarcador, la troponina T ultrasensible,  ajudarà a optimitzar el maneig  dels pacients amb aquest tipus d’infart de miocardi en els serveis d’Urgència. Per una part, permetrà iniciar els tractaments específics de manera més precoç que en l’actualitat, i per altra banda, permetrà escurçar les estades en els serveis d’Urgències, contribuint a millorar l’eficiència assistencial.  L’estudi realitzat sobre síndromes coronaris aguts ha estat premiat en el Congrés Nord-americà de Bioquímica Clínica i en el Congrés Nacional d’Emergències.Documents adjunts
Icona document adjunt 070810 Síndrome coronari i Tn ultrasensible OK.pdf