Aquest site es veu millor amb un navegador que suporti estàndards web


www.santpau.es - Web de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Informació d'interès

10/05/2011

Sant Pau practica per primera vegada la tècnica de denervació simpàtica renal per radiofreqüència a Espanya

La denervació simpàtica renal és una tècnica recent que, mitjançant un catèter especial i utilitzant radiofreqüència, provoca una desactivació dels nervis de les artèries renals, aconseguint així una desconnexió simpàtica renal. La tècnica, que s’aplica a malalts hipertensos que no responen al tractament farmacològic, té un alt nivell de seguretat i absència de seqüeles renals.

El 23 de setembre es va efectuar a l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb la participació del servei de Cirurgia Vascular, de Radiologia  i de Medicina Interna (Unitat d’hipertensió i risc vascular) la primera aplicació no experimental d’aquesta tècnica a Espanya.  La hipertensió refractària (o resistent) és una malaltia relativament freqüent i es refereix a la presència d’una hipertensió en la que no s’aconsegueix reduir la pressió arterial per sota dels nivells objectius (habitualment 140/90 mmHg), malgrat efectuar un tractament amb 3 fàrmacs antihipertensius, un d’ells un diürètic. La denervació aconsegueix eliminar l’estímul neurològic simpàtic dels ronyons i, per aquest motiu, es pot controlar la hipertensió. Una revisió recent[i] (Persell SD, Hypertension 2011; 57: 1076-1080) valora que als Estats Units el nombre d’hipertensos refractaris es pot calcular en un 8,9% del global d'hipertensos i en un 12,2%, segons un recent estudi, en població espanyola[ii].  Si extrapolem aquestes dades a Espanya, on hi ha aproximadament un 30% d’hipertensos en la població adulta, es pot assumir que al voltant d’1 milió de pacients pateixen aquest problema.  Dintre d’aquest grup hi ha un subgrup de pacients que tampoc responen a mesures terapèutiques complexes dirigides a resoldre aquest problema i a aconseguir el control tensional adequat.  Revistes mèdiques de gran prestigi han publicat en els 2 darrers anys[iii],[iv],[v],[vi] uns resultats molt prometedors utilitzant aquesta tècnica, demostrant una molt important reducció de PA, el que ha permès la seva aprovació terapèutica als EUA i Europa donada també la seva seguretat i absència de seqüeles renals[vii].  No es pot parlar encara de resultats en la pacient intervinguda, donat que la resposta és d’aparició lenta i progressiva en el temps, però si es pot confirmar la seva aplicabilitat i la seva bona tolerància.  Més informació:Departament de Comunicació corporativa i relacions ciutadanes93 553 78 30premsa@santpau.cat

[i] Persell SD, Prevalence of resistant hypertension in the United States, 2003-2008. Hypertension 2011; 57: 1076-1080[ii] de la Sierra A, Segura J, Banegas JR, Gorostidi M, de la Cruz JJ, Armario P, Oliveras A, Ruilope LM. Clinical features of 8295 patients with resistant hypertension classified on the basis of ambulatory blood ,pressure monitoring. Hypertension. 2011 May;57(5):898-902.[iii] Krum H, Schlaich M, Whitbourn R, Sobotka PA, Sadowski J, Bartus K, Kapelak B,  Walton A, Sievert H, Thambar S, Abraham WT, Esler M. Catheter-based renal sympathetic denervation for resistant hypertension: a multicentre safety and proof-of-principle cohort study. Lancet. 2009 Apr 11;373(9671):1275-81.[iv] Schlaich MP, Sobotka PA, Krum H, Lambert E, Esler MD. Renal sympathetic-nerve  ablation for uncontrolled hypertension. N Engl J Med. 2009 Aug 27;361(9):932-4.[v] Symplicity HTN-2 Investigators, Esler MD, Krum H, Sobotka PA, Schlaich MP, Schmieder RE, Böhm M. Renal sympathetic denervation in patients with treatment-resistant hypertension (The Symplicity HTN-2 Trial): a randomised controlled trial. Lancet. 2010 Dec 4;376(9756):1903-9.[vi] Symplicity HTN-1 Investigators. Catheter-based renal sympathetic denervation for resistant hypertension: durability of blood pressure reduction out to 24 months. Hypertension. 2011 May;57(5):911-7.[vii] Rippy MK, Zarins D, Barman NC, Wu A, Duncan KL, Zarins CK. Catheter-based renal sympathetic denervation: chronic preclinical evidence for renal artery safety. Clin Res Cardiol. 2011 Jul 28.