Aquest site es veu millor amb un navegador que suporti estàndards web


www.santpau.es - Web de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Informació d'interès

25/03/2011

Un Atles de Coronariografia No Invasiva en el mòbil

La Unitat d’Imatge Cardiaca de l’Hospital de Sant Pau ha desenvolupat una aplicació informàtica que es podrà descarregar en els iPhone i els iPad

Documents adjunts
Icona document adjunt 032211 Sant Pau Cardio iPad v.03.doc