Aquest site es veu millor amb un navegador que suporti estàndards web


www.santpau.es - Web de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Informació d'interès

16/10/2009

Sant Pau posa en marxa la residència de salut mental i Pi i Molist

El nou recurs assistencial proporciona allotjament a persones amb malaltia mental crònica i aixì facilitar la seva autonomia i evitar el seu deteriorament.

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, planteja la llar-residència Pi i Molist, amb dependència del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, com un recurs estretament vinculat a la comunitat i amb el suport assistencial del Departament de Salut.

Documents adjunts
Icona document adjunt Nova llar-residència de salut mental Pi i Molist.doc