Aquest site es veu millor amb un navegador que suporti estàndards web


www.santpau.es - Web de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Informació d'interès

04/02/2010

L’HUVH i l’Hospital de Sant Pau sumen esforços per crear una unitat de referència a Catalunya en el tractament de les cardiopati