Aquest site es veu millor amb un navegador que suporti estàndards web


www.santpau.es - Web de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Informació d'interès

02/06/2009

Sant Pau i Philips arriben a un acord estratègic pioner per a la dotació tecnològica del Nou Hospital basada en el model “aliança amb un soci tecnològic”Sant Pau, a través d’aquest acord que té una durada de deu anys, s’assegura estar en l’avantguarda tecnològica a través de la gestió integral de la tecnologia de diagnòstic per la imatge aportada per Philips.

Documents adjunts
Icona document adjunt NP Sant Pau - Philips (cat).pdf