¿Quieres ser voluntario?

*Nombre:
*Apellidos
*Natural de:
*País:
*Fecha de nacimiento:
*DNI:
Teléfono 1:
Teléfon 2
*Correu electrónico:

Vía
Número
Código postal
Población:
Provincia

Formación:
Empleos anteriores:
Ocupación actual:
Ha sido voluntario?
¿Donde?
¿Qué motivación tiene para ser voluntario ?:
¿Cuánto tiempo podría dedicar para hacer las tareas de voluntariado ?:
¿Quiere añadir algo más ?:
Informació Legal: Al facilitar les vostres dades personals, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FGS) només tracta les dades personals de les persones usuàries que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per la FGS, adreceu una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI, al Servei de Voluntariat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, c/Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 de Barcelona. (Si per qualsevol circumstància no es portés a terme la vostra selecció, l’hospital conservarà la documentació per un període màxim de 3 mesos. Posteriorment es procedirà a la seva destrucció).
Voluntariat Sant Pau
Ubicació
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Sant Quintí, 89
Planta 0, bloc A
Contacte
Tel. 93 556 55 40
voluntariat@santpau.cat