Citación telefónica
Citación telefónica

Programación de visitas médicas: Teléfono: 93 556 57 75

 

Solicitud de llamada

Para programar, cambiar de fecha o anular visitas o pruebas, dejadnos vuestros datos y os llamaremos en un plazo máximo de 24 horas (laborables).

Datos personales

*Nombre y apellidos
*Núm. teléfono
Núm. Historia Clínica
*Marque el motivo

INFORMACIÓ: Al facilitar les vostres dades personals, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). La Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau només tracta les dades personals de les persones usuàries que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d'atendre-les correctament. En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancelolació i oposició (drets ARCO) mitjançant una comunicació escrita, a la que heu d'ajuntar una fotocòpia del DNI, adreçada al Servei d'Atenció a l'Usuari, c/ Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 de Barcelona.