Atrás

LEscola dInfermeria de Sant Pau publica un estudi de prevalenca de ferides croniques a les residencies geriatriques

Actualidad
26/02/2021
L'Escola d'Infermeria de Sant Pau publica un estudi de prevalença de ferides cròniques a les residències geriàtriques

L'Escola d'Infermeria de Sant Pau publica, a Journal of Tissue Viability, l'estudi amb el títol: "Prevalence and caractheristcs of older people with pressure ulcers and legs ulcers in nursing homes in Barcelona". Aquest estudi, liderat per la Dra. Elvira Hernández Martínez-Esparza, infermera i professora de l'EUI-Sant Pau, fa una fotografia de la realitat de les residències de gent gran sobre úlceres per pressió i úlceres d'extremitat inferior. La investigació conclou que 4 de cada 100 residents presenta una nafra que es podria prevenir en la gran majoria de casos.

Les úlceres per pressió i les úlceres d'extremitat inferior, són les ferides cròniques més freqüents en usuaris de residències geriàtriques, un dels grups més vulnerables a patir-ne. Aquestes ferides suposen un alt risc de mortalitat i generen múltiples complicacions sanitàries, deteriorant la qualitat de vida i augmentant la despesa sanitària. No obstant això, la prevalença d'úlceres per pressió i úlceres d'extremitat inferior en residencies geriàtriques mai s'havia estudiat al nostre país.

En aquest estudi, es valora a més de 8000 residents ingressats en 168 residències geriàtriques de Barcelona, amb la col·laboració de les infermeres dels equips d'atenció residencial, i es determina el nombre de ferides cròniques i les característiques de les residències i els residents amb ferides cròniques.

Els resultats principals d'aquest estudi són que el 4,4% dels residents ingressats presenten una d'aquestes dues ferides cròniques, i el 3,5% pateix una úlcera per pressió (que es podria prevenir en la gran majoria de casos).

Per altra banda, es posa de manifest que les residències petites i privades, amb menys ratis d'infermeres, tenen una major prevalença de ferides cròniques que les residències més grans i amb més dotació infermera. Així com que, les ferides es desenvolupen majoritàriament a les mateixes residències, on es suposa que el personal cuidador hauria d'estar més qualificat que als domicilis. Per altra banda, la localització anatòmica on les ferides són més profundes i més severes és a les tuberositats isquiàtiques, possiblement relacionat amb els temps de sedestació i control de reposicionament de les pressions en aquestes institucions.

Aquest estudi és el primer estudi de prevalença d'úlceres per pressió i úlceres d'extremitat inferior en residències geriàtriques en Espanya. Els seus resultats són representatius de la població de residències i poden ajudar a definir les estratègies de prevenció i a la priorització de les cures en aquestes institucions, on el perfil de persona major és cada vegada més vulnerable.

 

Abstract

 


Visor de contenido web Visor de contenido web

Imatge amb enllaç per realitzar subscripcions al butlletí
+
Subscriu-te al butlletí
Contacto Comunicación
Jefe de Prensa

Abraham del Moral

Teléfono: 93 553 78 30

Email: adelmoralp@santpau.cat

Alquiler de espacios

Teléfono: 93 553 78 30

Email: espais@santpau.cat