Estructura del servei

El Servei d'Oftalmologia de l'Hospital de Sant Pau és una àrea monobloc ubicada al bloc I, planta 0, d'una superfície de 1.900 m², on s'integren totes les activitats relacionades amb l'oftalmologia: urgències, consultes externes, exploracions complementàries relacionades amb l'especialitat, valoració anestèsica preoperatòria i activitat quirúrgica.

L'àrea està dotada de 18 boxes de consulta completament equipats, tres sales d'exploracions complementàries i un dispositiu quirúrgic compost per tres quiròfans equipats per realitzar cirurgia CMA (cirurgia major ambulatòria) i un quiròfan per fer cirurgia menor.

A més disposa de servei de recepció al pacient, diferenciat en dos punts d'atenció: un per a les consultes externes i un altre per a l'activitat quirúrgica. Compta amb espais per a l'activitat administrativa, tant pel que fa a la dinàmica organitzativa del Servei com per a la programació dels fluxos de pacients. Finalment també disposa d'un espai per a les reunions científiques del Servei i altres activitats formatives.

Ubicació i contacte
Ubicació
Servei d’Oftalmologia

Bloc I, planta 0

Contacte

Telèfon: 93 553 74 90
Fax: 93 553 74 89

Correu electrònic: oftalmologia@santpau.cat