Web Content Display Web Content Display

Return to Full Page
Web Content Display
05/04/2017
Comença el compte enrere pel Sherpa-Everest ‘2017 Project

El Sherpa-Everest ‘2017 Project, impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”, permetrà identificar les bases genètiques que determinen les adaptacions a l’alçada així com els mecanismes associats a la manca d’oxigen o hipòxia i permetrà desenvolupar solucions terapèutiques per a malalties com l’asma o les insuficiències respiratòries.

La investigació analitzarà l´impacte genètic, fisiològic i biomèdic de la manca d´oxigen en trekkers, alpinistes europeus i Sherpes durant l’aproximació i ascensió a l’Everest (8.848 m). Per a l’estudi, s’analitzaran les mostres biològiques de 15 alpinistes, liderats per Ferran Latorre; 15 trekkers i de 15 sherpes (acostumats a viure sempre a aquestes alçades).  Aquestes es prendran in situ durant les diferents etapes de l’ascensió per veure com el cos s’aclimata a l’alçada i així poder identificar els mecanismes genètics d’adaptació a la hipòxia o manca d’oxigen.

En la primera etapa s’han pres mostres dels trekkers i dels alpinistes a Barcelona i es prendran a Kathmandú com a situació basal; en la segona etapa -que correspon al final del trekking al Camp Base del Everest (5.368 metres)-, s’avaluarà el procés d’aclimatació i l´impacte de la hipòxia moderada, i en una tercera etapa, s’estudiarà als alpinistes i sherpes tornats del cim (8.848 metres), per avaluar l´efecte de la hipòxia extrema. Finalment, es recolliran de nou mostres a Kathmandú i a Barcelona, per determinar la recuperació un cop es torna a la situació basal.

Posteriorment, s’analitzaran i es farà una comparativa amb les mostres de 50 pacients amb insuficiències respiratòries, asma, MPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica) i falta d’oxigen de forma crònica, controlats pel Servei de Pneumologia de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.