Equip Professional

 

Romina Ribas

Diana Castells

Mireia Llobet

Mercè Garcia

Laia Lavèrnia

Clàudia Casanova

Sandra Tijeras

Lourdes Garrido

Laura Garcia

Dulce Menéndez

Marc Roca

Silvia Molina

Ubicació

Secretaria del Servei: Edifici A Planta 4 Mòdul 2

Consultes externes: Bloc A . Planta 1 Mòduls 5 i 6

Sala d’Hospitalització: Bloc E. Planta 1

Hospital de dia: Bloc A Planta 0 Mòdul 7 

Contacte

Correu electrònic: oncologia_medica@santpau.cat 

Telèfon: 93 556 56 38 o 93 556 56 39

Fax: 93 556 57 69

Twitter: @OncoSantPau


Unitat de Cures Pal·liatives

Telèfon: 93 553 75 00

 

 

Enllaços relacionats