Equip Professional

Responsable coordinació Assaigs Clínics
Romina Ribas

 

Coordinadors Assaigs Clínics:
Diana Castells
Laia Lavèrnia Rosell
Mireia Llobet Busquets
Clàudia Casanova
Mercè Garcia Belinchon
Sandra Tijeras Pérez
Laura García Hernández
Heidy Gutiérrez Arias
Lourdes Cecilia Vaño Sempere
Rosa Alfonso Ruíz

 

Infermeres d'Assaigs Clínics:

Silvia Molina Bayona
Ricardo Hernández García
Michelle Layana Antepara

 

Gestió Econòmica d'Assaigs Clinics

Marc Roca Solà
Dulce Menéndez Cuervo

 

Ubicació

Secretaria del Servei: Edifici A Planta 4 Mòdul 2

Consultes externes: Bloc A . Planta 1 Mòduls 5 i 6

Sala d’Hospitalització: Bloc E. Planta 1

Hospital de dia: Bloc A Planta 0 Mòdul 7 

Contacte

Correu electrònic: oncologia_medica@santpau.cat 

Telèfon: 93 556 56 38 o 93 556 56 39

Fax: 93 556 57 69

Twitter: @OncoSantPau


Unitat de Cures Pal·liatives

Telèfon: 93 553 75 00

 

 

Enllaços relacionats