Activitat Assistencial 2014

Activitat assistencial relacionada amb oncologia radioteràpica

Dosimetria física

Controls de qualitat de l’equipament del servei d’Oncologia Radioteràpica.

Nº Controls de les unitats d’irradiació externa:
●  Equip RT superficial: 3 (trimestrals).
●  3 acceleradors lineals:  mensuals, 27 diàries: 261  (Clinac 1),  223  (Clinac 2),  225 (Clinac 3).


Dosimetria clínica

Nº TC per planificació  RT externa: 1053 (933 en 3D + 38 en 4D + 82 en  PET-TC).
Nº dosimetries dels malalts tractats amb RT externa:

●  Alta energia: 1227 (966 càlcul en 3D + 228 IMRT + 33 SBRT).
●  Tècnica irradiació corporal total: 11.
●  Teràpia superficial: 95.


Nº verificacions dosimètriques pretractament:  260.
Nº verificacions Unitats de Monitor (temps irradiació): 966.
Nº dosimetries in vivo (pacients) avaluades: 966.
Braquiteràpia de pròstata:

  • ​Nº implants permanents: -
  • Nº  de TC per Braquiteràpia: -

 

Relacionada amb radiodiagnòstic i radiologia intervencionista

Controls de qualitat dels equips i dels sistemes d’imatge de RX de l’HSCSP.
Nº Controls de qualitat dels equips de raigs X (inclou estat de referència inicial i/o control
anual): 46.

● Equips TC: 3 + 1 (RT).
● Equips convencionals: 6 +2 (CIS Cotxeres).
● Equips portàtils: 8.
● Equips telecomandaments: 2.
● Equips arcs quirúrgics: 9.
● Equips intervencionisme: 7.
● Equips densitòmetres: 2.
● Equips mamògrafs: 7.
● Equips ortopantomògrafs: 1 (CIS Cotxeres, CC).
● Equips dentals: 2 (CIS Cotxeres, CC).

Nº Controls dels equips on s’ha fet verificació de dosi impartida a pacients: 34 + 3 (CC).
Nº Controls dels sistemes d'imatge digital: 13+3 (CC).
Nº Controls de qualitat monitors de raigs X: 594.
Nº Estimació dosi embarassada: 1.


Activitat relacionada amb medicina nuclear

Controls de qualitat de l’equipament del Servei de Medicina Nuclear.
Nº Controls de qualitat dels equips :
● Activímetre: 20.
● Detector de tiroides: 28.
● Gammacàmares SPECT/TC: 171.
● Sondes intraoperatòries: 64.
● Gammacàmara sentinella: 23.
● PET/TC: 24.

Nº Estimació dosi embarassada: 2.
Nº dosimetries pacients tractats amb I-131: 23.

 

Activitat de radioprotecció

Tasques generals a totes les instal·lacions de radiacions ionitzants
Elaboració de la documentació necessària per la tramitació de permisos, informes,
autoritzacions i/o modificacions de:
● Instal·lacions radioactives (IR) -Oncologia Radioteràpica, Medicina Nuclear, Laboratoris
assistencials i Laboratoris d’investigació: 2.
● Instal·lacions equips de raigs X: 1.

Vigilància d’àrees i mesures dels nivells de radiació:
● IR (nº zones): 5 RT + 15 MN + 7 LI.
● Equips RX: 21 + 5 (CIS Cotxeres).

Vigilància radiològica individual del personal i gestió dels historials dosimètrics (nº persones):
374 (corresponen a 468 dosímetres).

Gestió i tramitació de:
● Llicències del personal d'instal·lacions radioactives (89 persones): tramitacions 26.
● Acreditacions del personal de raigs X (167 persones): tramitacions –

Verificació dels detectors de radiació/contaminació (IR): 21.Funcions específiques de les instal·lacions radioactives

Recepció i assistència a les inspeccions de les instal·lacions i tramitació de les actes: 4.
Gestió i retirada dels residus radioactius: 2.
Controls hermeticitat fonts encapsulades: 1MN + 3 RT.

 

Les tasques de Radioprotecció són imprescindibles per a la posada en marxa i funcionament de l'activitat assistencial de cadascuna de les àrees.

Ubicació i Contacte
Ubicació
Radiofísica i Radioprotecció
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C. Sant Quintí, 89
BLOC F, planta -2
08041 Barcelona

 

Contacte

Correu electrònic: Radiofisica_Radioproteccio@santpau.cat
Telèfon: 93 553 77 43
Fax: 93 553 77 44