Cartera de serveis
 • Trasplantament de còrnia de gruix total.
 • Trasplantament de còrnia lamel·lar DALK.
 • Trasplantament de còrnia lamel·lar DSAEK.
 • Trasplantament de còrnia lamel·lar DMEK.
 • Patologia mèdica de la retina.
 • Cirurgia vitri-retiniana.
 • Degeneració macular associada a l'edat (DMAE).
 • Distròfies retinianes.
 • Oftalmopediatria complexa.
 • Òrbita i vies lacrimals.
 • Oculoplàstica.
 • Oftalmopatia tiroïdal.
 • Glaucoma: tractament quirúrgic mitjançant els diferents dispositius de drenatge.
 • Trasplantament de membrana amniòtica.

 

Assistència

Des del punt de vista assistencial el Servei d'Oftalmologia de l'Hospital de Sant Pau té encarregades les següents tasques:

 • Atendre l'oftalmologia primària de vuit àrees bàsiques de la Dreta de l’Eixample, amb un total de 210.000 habitants.
 • Atendre el terciarisme oftalmològic de la Dreta de l’Eixample amb un total de 450.000 habitants.
 • Realitzar l'assistència oftalmològica hospitalària mèdica i quirúrgica de l'Hospital de Sant Pau.
 • Realitzar les interconsultes que, amb caràcter transversal general, conformen l'activitat assistencial hospitalària de l'Hospital de Sant Pau.
 • Atendre les visites urgents oftalmològiques, que accedeixen  l’Hospital de Sant Pau per la porta d'urgències.

 

Millora de processos de treball existents:

- Consulta externa: Estem treballant en la reestructuració de la consulta externa per a coordinar de la manera més afinada possible les visites i proves complementàries, optimitzant els recursos per aconseguir una més ràpida resolució dels problemes oculars dels pacients.

- Circuit preoperatori: Hem treballat en tot el procés preoperatori dels pacients tributaris de cirurgia (disseny personalitzat de fulla d'inclusió en llista d'espera, estudi preoperatori segons complexitat quirúrgica i codi ASA del pacient, biometria per a cirurgia de cataracta), millorant la qualitat assistencial real i percebuda pel pacient, així com el rendiment del quiròfan.

- Atenció a la DMAE: Hem dissenyat el circuit d'atenció al pacient afecte de DMAE exsudativa de manera que tot pacient nou que arriba al nostre Centre és visitat, estudiat (AGF, OCT, Angio-OCT), diagnosticat i tractat en un termini mai superior a 7 dies.

- Rehabilitació del pacient operat de cataractes amb astigmatismes superiors a 2.00D: Des 2017 el Servei d'Oftalmologia detecta aquells pacients amb astigmatismes previs a la cirurgia majors de  2.00D i es planifica la seva cirurgia amb la implantació d'una lent intraocular tòrica. Això és possible gràcies a la tecnologia de la biometria computada IOL-Master 700, el sistema de topografia Pentacam i el sistema de guiat Calixto integrat en el microscopi quirúrgic.

- Una nova era en el trasplantament de còrnia: Actualment el trasplantament de còrnia no consisteix només en empeltar una còrnia de gruix complet, sinó que la quantitat de teixit trasplantat dependrà de la zona danyada. Per això, a més del trasplantament de gruix total, realitzem de forma reglada tècniques de DALK, DMEK i DSAEK.

- Introducció del Endoret®: Tecnologia que aconsegueix, a partir de la pròpia sang del pacient, la regeneració dels teixits oculars i que fem servir en diverses patologies del segment anterior de l'ull: ull sec moderat o greu, defectes epitelials persistents, cicatrius quirúrgiques, cremades, perforacions i processos inflamatoris. Aquesta tecnologia permet la seva utilització en diferents formats com són: membrana de fibrina, plasma líquid o coagulat i col·liri.

- Posada en marxa de la Unitat de USHER: Ha permès millorar el maneig dels pacients afectats de retinosi pigmentària i sordesa.

- Posada en marxa de la Unitat de Uveïtis: Ha permès millorar l'atenció i tractaments dels pacients afectes d'uveïtis amb patologies sistèmiques associades

- Posada en marxa de la Unitat de Genodermatosis: Ha permès millorar l'atenció i tractaments de pacients amb patologia ocular en un context de patologies concomitants dermatològiques i neurològiques.

- Posada en marxa de la Unitat de Neuromuscular, en col·laboració amb el Servei de Neurologia.

- Introducció de dispositius de drenatge i cirurgia de glaucoma mínimament invasiva: Dispositius Ahmed i Baerveldt, X-Pess i XEN.

- Avanç de la cirurgia vitri-retiniana cap a la mínima incisió: Hem superat els 20G i els 23G. Ara ja estem en la microcirurgia dels 25 i 27G.

- Introducció del sistema de visualització quirúrgica en 3D NGENUITY®: Es tracta d'una plataforma de visualització en 3D mitjançant una pantalla d'alta definició. Millora el contrast i la gamma de colors, així com l'ergonomia del cirurgià, i disminueix la fototoxicitat retiniana respecte al microscopi convencional. En el seu conjunt, permet una cirurgia més fàcil, segura i eficaç.

- Altres actuacions: Estem oferint a l'atenció primària un servei d'exploració i informe de fons d'ull per als pacients que ens deriven a l'efecte. Tenim dues agendes setmanals per a realitzar informes mitjançant telemedicina. D'aquesta manera el metge de família té una prova complementària d'utilitat per millorar el control i seguiment dels seus pacients diabètics.

Ubicació i contacte
Ubicació
Servei d’Oftalmologia

Bloc I, planta 0

Contacte

Telèfon: 93 553 74 90
Fax: 93 553 74 89

Correu electrònic: oftalmologia@santpau.cat