Neurologia
Neurologia
Informació de l'activitat

Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015
 

  PROCÉS HOSPITALITZACIÓ
  Altes hospitalarias 709
  % Ingressos urgents hospitalització 91 %
  EM Hospitalització convencional 9,3
  PROCÉS URGENT
  Urgències totals 0
  % Urgències ingressades 0,0 %
  PROCÉS QUIRÚRGIC
  Intervencions  
    Totals 0
    Intervencions (exclosa la cir. menor) 0
    Programades amb ingrés 0
    Urgents amb ingrés 0
    Majors sense ingrés 0
    Intervencions menors  0
  Intervencionisme  
    Total 0
    Hemodinàmica/Electrofisiologia 0
    Radiologia intervencionista 0
  PROCÉS AMBULATORI
  Total visites 19.093
  Sessions hospital de dia 1.031
  BENCHMARKING
  RFE 1,07