Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Descripció de l’estudi iniciat al 2015

“Impacte socioeconòmic de les dones diagnosticades amb Càncer de Mama”


Afortunadament, la majoria de pacients amb càncer de mama tenen un pronòstic de vida per sobre del 85% però quan analitzem la qualitat de vida d’aquestes pacients a mig termini observem que tenen moltes seqüeles físiques, psicològiques i emocionals que hauríem de millorar: falta d’autoestima, defectes de contorn corporal, pèrdua de memòria, ansietat, estats de depressió, entre d’altres.

Aquests són alguns dels condicionants que resten per tota la vida després d’haver patit un càncer de mama i que tenen un impacte considerable, no solament en la pacient sinó també en la família i en tota la societat en general. Segons dades d’un estudi elaborat per Stewart DE i publicat l’any 2001 a la revista Psychooncology, el 41% de les dones han perdut el seu lloc de treball 9 anys després de ser diagnosticades.

L’objectiu de l’estudi que s’està finançant amb els fons recaptats per aquesta jornada planteja esbrinar:

  1. Determinar l’impacte socioeconòmic a curt i mig termini de les dones diagnosticades amb càncer de mama.
  2. Valorar les conseqüències del tractament del càncer de mama sobre la vida laboral i el futur professional de les pacients que han patit aquesta malaltia.
  3. Estudiar i comparar aquest impacte socioeconòmic de les nostres pacients a Catalunya amb altres països de la UE per saber com estem i què podem millorar.
  4. Estimar la repercussió del tractament del càncer de mama en la dona com a eix central de la família i la seva afectació en l’educació dels fills (fracàs escolar, desestructuració...).
  5. Determinar els canvis socials i econòmics a curt i mig termini de les dones diagnosticades amb càncer de mama.
  6. Avaluar la qualitat de vida final de les nostres pacients i la seva reintegració a la societat.