Vés enrere

go-Guinot Gasull, M. Misericordia

Dra. M. Misericordia Guinot Gasull
Dra. M. Misericordia Guinot Gasull
Consultora sènior

Metgessa especialista en Ginecologia i Obstetrícia. Consultor Sènior del Servei de obsterícia I Ginecologia

Responsable de la Unitat de menopausa i Coordinadora del Grup d’Insuficiència Ovàrica Prematura (IOP) de l'AEEM

Àrea d’expertesa: E : Atenció a la dona en las diferents etapes de la menopausa

Activitat assistencial principal: Responsable de la Unitat de menopausa

Altres activitats: Atenció a nivell de primària de la dona climatèrica, trastorns del cicle, menstruacions abundants (Hemorràgia uterina anòmala HUA?) amenorrees secundàries, fallada ovàric prematura, osteoporosis primària

Docència, Recerca i Innovació:

  • Docència: al llarg de la meva carrera he donat classes a la facultat (UAB) fins l’any 2017.
  • Investigador Principal dels projectes: “Estudio epidemiológico observacional en  pacientes con insuficiencia ovárica prematura”. código del protocolo: IBSP -IOP-2012-109. ClinicalTrials.govID: NCT02068976. Investigadora Principal: Dra.Guinot i Coordinadora Nacional. Gener 2014 fins l'actualitat
  • Col·laborador dels projectes de investigació. Estudi de las dones portadores de BRC amb tractament hormonal  (THS) i sense tractament. Estudi de la qualitat   òssia en las dones en THS i sense Tractament
  • Membre de les Societats Científiques : Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia, Membre numerari de la Secció de  Menopausa de la SCOG, SEGO, Associació Española para el Estudi de la Menopausa (A.E.E.M.).Soci numerari, SEIOM.
  • Autora de 50 articles científics nacionals i 33 internacionals, 30 capítols de llibre, 4 guies clíniques.
  • Comunicacions i publicacions nacionals i estrangeres, ponències per invitació, capítols de llibres i autora de 6 llibres.
  • Directora d'una tesi doctoral
  • Participació en 2 FISS i en estudis d'investigació.